Portāla lietošanas noteikumi

KĀZU PORTĀLA WEDDED SOCIETY LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Portāla https://weddedsociety.com/ lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam portāla lietotājam – kā reģistrētam, tā arī nereģistrētam.

Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla un kāzu kataloga lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām.

Kāzu portāla un kāzu kataloga administrators ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā https://weddedsociety.com/

 

Autortiesības

Kāzu portāls WEDDED SOCIETY satur oriģinālmateriālus, portāla lietotāju ievietotus materiālus, kā arī atvasinātus materiālus no citiem resursiem. Bez rakstiskas atļaujas nedrīkst pārveidot, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, pārsūtīt, izplatīt jebkāda veida informāciju, kas attiecas uz WEDDED SOCIETY saturu, ieskaitot programmu un kodu.

Lietotājs ar materiāla ievietošanas faktu apstiprina, ka tas ir ievietotā materiāla autors un/vai īpašnieks vai, ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot materiālus.

Jūs paturat visu to materiālu autortiesības, kurus Jūs iesniedzat portālam https://weddedsociety.com/, tai skaitā autortiesības uz tekstiem, attēliem, dažādiem pievienotiem materiāliem un dokumentāciju. Bet Jūs piešķirat arī portālam tiesības iesniegto materiālu rediģēt, kopēt, publicēt, publiski izrādīt, veikt izmaiņas, tulkot, pārstrukturizēt un izplatīt.

Iesūtītājs saprot un piekrīt, ka portālam WEDDED SOCIETY nav obligāti jāizmanto, jāpublicē un jāpatur publiskā pieejamībā iesūtītais materiāls.

Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no WEDDED SOCIETY par iesūtītās informācijas izmantošanu.

 

Reģistrētie lietotāji

Lai kļūtu par kāzu portāla reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Lietotājam ir pienākums reģistrācijas formā sniegt patiesus datus par sevi.

Bez portāla administratora atļaujas nav atļauts reģistrēties ar segvārdu, kas satur uzņēmuma vai muzikālās grupas nosaukumu, www nosaukumu vai norādi uz profesiju, kā arī nav atļauts sava profila foto vietā ievietot foto, kas satur reklāmu vai citas svešas personas fotogrāfiju.

Portāla administrators ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

Ja portāla WEDDED SOCIETY lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

Portāla WEDDED SOCIETY reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu. 

 

Kāzu pakalpojuma profils portālā

Lai pievienotos portālam, lietotājam, reģistrējoties ir jāizvēlas – kāzu pakalpojums un pēctam jāizvēlas izvēlne – pievienot pakalpojumu. Profesionālajā lapā ir iespējams pievienot pilnīgu informāciju par pakalpojumu vai nomas piedāvājumu. Kāzu pakalpojuma pamata paka ietver nevien profilu portālā, bet arī ekskluzīvos piedāvājumus.

Ekskluzīvie piedāvājumi ir pieejami ekskluzīvi tikai Wedded Society kāzu portāla apmeklētājiem un pakalpojumiem. Pievienojot profesionālo profilu kāzu portālam, automātiski tiek noslēgts līgums par ekskluzivitātes tiesībām, attiecībā uz speciālajiem piedāvājumiem, kas tiek un tiks piedāvāti tikai Wedded Society kāzu portālā. Kāzu pakalpojumiem ir iespēja pievienot kāzu speciālos piedāvājumus profila sadaļā – Mani piedāvājumi. Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ kāzu pakalpojums savus piedāvājumus iesniedz vai ir iesniedzis citos portālos un medijos, kāzu portālam ir tiesības izbeigt sadarbību un līgumu, neņemot vērā līguma ilgumu un neatgriežot līgumā norādīto abonementa maksu ne daļēji, ne pilnā apmērā.

 
SAZINIES AR MUMS

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar mums:

WEDDED SOCIETY

Rīga LV-1010, Latvija

Telefona nr.: +371 26188247

[email protected]

first div
second div